PRODUKT GROUP s.r.o.Sortiment

Strojové sadrové omietky RIMAT

RIMAT 150 G

POPIS VÝROBKU
Rimat 150 G je jednovrstvová sadrová omietka pre strojné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, piesku, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania, priľnavosti a stavebno-fyzikálnych vlastností.
Farba: sivobiela


OBLASŤ POUŽITIA
Rimat 150 G je omietka vhodná na omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií. Táto omietka sa používa na steny a stropy v interiéroch s obvyklou vlhkosťou vzduchu vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Odporučená hrúbka omietky je:
Stena: 10 mm
Strop: 8 mm
Ľahké stav. tvárnice: 15 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
Spracovateľnosť cca 120 – 150 minút
Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
Faktor difúzneho odporu µ = 10
Spotreba cca 10,0 kg/m2/10 mm

SPRACOVANIE
Zmes sa spracováva všetkými bežnými omietacími strojmi, podľa pravidiel na spracovanie, uvedených výrobcom omietacích strojov. Zmeny pomeru suchej zmesi a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou.
Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.
 

RIMAT 100 DLP

POPIS VÝROBKU
Rimat 100 DLP je jednovrstvová špeciálna sadrová omietka k vnútornému použitiu na steny a stropy pre ručné aj strojné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes vápenného hydrátu, perlitu, ako aj prísad na zlepšenie spracovania a priľnavosti.
Farba: sivobiela

OBLASŤ POUŽITIA
RIMAT 100 DLP je vhodný na omietanie porobetonových tvárnic a betónových povrchov v interiéri. Spracovanie môže byť strojné (hrúbka omietky 4-9 mm) alebo ručné (hrúbka omietky 2-9 mm). Rimat 100 DPL nie je vhodný pod obklad. Pri použití na betónovom podklade odporúčame použit kontaktný mostík Rikombi Kontakt a pri použití na silne savé podklady a zmiešané murivo odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

 

 

 


TECHNICKÉ ÚDAJE
Spracovateľnosť cca 150 – 180 minút
Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
Faktor difúzneho odporu µ = 10
Spotreba cca 8 kg/m2/10 mm

SPRACOVANIE
Zmes sa spracováva všetkými bežnými omietacími strojmi, podľa pravidiel na spracovanie, uvedených výrobcom omietacích strojov. Rimat 100 DLP je vhodná aj na ručné spacovanie. Spotreba pri ručnom spracovaní je od 1,6 kg/m2, pri strojnom spracovaní od cca 3,2 kg/m2.
Zmeny pomeru suchej zmesi a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou.
Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parameter spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je material správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parameter konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť)

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Pruziny.com

Navštívte našu novú doménu

venovanú pružinovému materiálu

www.pruziny.com