PRODUKT GROUP s.r.o.Sortiment

OSB dosky

OSB je trojvrstvová doska vyrobená z orientovaných veľkoplošných triesok. Dosky je možné používať pre nosné účely v suchom a vlhkom prostredí. Použitie: nosné a dekoratívne prvky drevostavieb – steny, podhľady, podlahy, obloženie budov, záklopy striech, šalovacie bednenie, konštrukcie lešenia, palety, obaly, dopravné kontajnery, záhradné stavby a pod.


OSB 3 – konštrukčná doska pre použitie vo vlhkom prostredí

 

Charakteristika a použitie

OSB 3 - Rovné hrany:

Formát: 2500 x 1250 mm

Hrúbka: 8/10/12/15/18/22/25 mm

Povrch: nebrúsený

 

OSB 3 - Pero + drážka:

Formát: 2500 x 625 mm 

Hrúbka: 12/15/18/22/25 mm

Povrch: nebrúsený 

 

 

VLASTNOSŤ

SKUŠ. METÓDA

 

POŽIADAVKA

Tolerancia hrúbky STN EN 324-1  

± 0,8 mm

Tolerancia rozmerov STN EN 324-1  

± 3,0 mm

Tolerancia priam. bok. STN EN 324-2  

± 1,5 mm / m

Tolerancia pravouhlosti STN EN 324-2  

± 2 mm / m

Vlhkosť OSB2 STN EN 322  

2 % - 12 %

Vlhkosť OSB3 STN EN 322  

5 % - 12 %

Únik formaldehydu STN EN 120  

< 8 mg / 100 g a.s. vzorky

Rozsah hrúbok    

>6     >10     >18    >25    
<10    <18     <25    >32

Pevnosť v oh. OSB2/OSB3 poz. STN EN 310 (MPa)  

22        20       18      16

Pevnosť v oh. OSB2/OSB3 nap. STN EN 310 (MPa)   11        10         9        8
Napúčanie po 24 hod.OSB 2 STN EN 317   20%     20%    20%   20%
Napúčanie po 24 hod.OSB 3 STN EN 322   15%     15%    15%   15%
Pevnosť v ťahu OSB2/OSB3 STN EN 319 (MPa)   0,34     0,32     0,30   0,29
Modul pruž.v oh.OSB2/OSB3 poz. STN EN 310 (MPa)   3500    3500    3500  3500
Modul pruž.v oh.OSB2/OSB3 nap. STN EN 310 (MPa)   1400   1400    1400  1400

 

 

Pruziny.com

Navštívte našu novú doménu

venovanú pružinovému materiálu

www.pruziny.com