PRODUKT GROUP s.r.o.Sortiment

 

Príslušenstvo k sadrovým omietkam RIMANO a RIMAT

RIKOMBI KONTAKT - kontaktný mostík

POPIS VÝROBKU
Rikombi-Kontakt je náter pre zlepšenie prilnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy (nap. liatý betón, betónové prefabrikáty a pod.). Rikombi-Kontakt je disperzia umelých živíc s minerálnym plnivom. Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi.
Farba: svetlo ružová

OBLASŤ POUŽITIA
Náter Rikombi-Kontakt je obzvlášť vhodný pre úpravu betónových podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX.
Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté.
Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

 

SPRACOVANIE
Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi. Orientačná spotreba materiálu je 200 – 300 g / m2. Rikombi-Kontakt je možné nanášať natieraním alebo valcovaním .Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Kontakt poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín – závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

SKLADOVANIE
Prostriedok Rikombi-Kontakt je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť.
Doba použitelnosti je 6 mesiacov.

BALENIE
7 kg / vedro
15 kg / verdo

RIKOMBI GRUND - regulátor nasiakavosti

POPIS VÝROBKU
Rikombi-Grund je základný regulátor nasiakavosti pre interier. Rikombi-Grund je koncentrovaná vodná disperzia umelých živíc na báze vinylacetátových kopolymerov s prísadami.
Farba: žltá


OBLASŤ POUŽITIA
Náter Rikombi-Grund je obzvlášť vhodný pre úpravu všetkých nasiakavých podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX.
Plochy ošetrené základným penetračným náterom Rikombi-Grund sú vhodné pre vnútorné povrchové úpravy sadrových alebo sadrokartónových povrchov nátermi, tapetami, obkladom a omietkami na disperznom základe.
Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

SPRACOVANIE
Na veľmi savé podklady sa prípravok riedi vodou v pomere 1 : 2 až 1 : 5. V prípade penetrácie sadrokartónových dosiek a sadrových omietok sa doporučuje pomer riedenia 1 : 2 až 1 : 3. Orientačná spotreba koncentrátu je 100 g / m2.
Rikombi-Grund je možné nanášať natieraním, valcovaním alebo striekaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Grund poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín - závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

SKLADOVANIE
Prostriedok Rikombi-Grund je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť.
Doba použitelnosti je 6 mesiacov

BALENIE
5 kg / vedro
12,5 kg / vedro


Pruziny.com

Navštívte našu novú doménu

venovanú pružinovému materiálu

www.pruziny.com