PRODUKT GROUP s.r.o.Sortiment

Fólie

 

Podstrešné fólie: JUTAFOL D

Použitie:

Používa sa ako poistná podstrešná fólia k ochrane podkrovných priestorov pred prachom, sadzami a vlhkosťou z dažďa a snehu, chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou. Je možné ju použiť pre všetky vetrané šikmé strešné systémy.

Charakteristika:

Poistná podstrešná fólia je teplotne stabilná a vďaka zatavenej nosnej mriežke je odolná proti pretrhnutiu. Chráni podkrovné priestory po celú dobu životnosti strešného plášťa. Poistná podstrešná fólia s označením "Špeciál" má zníženú horľavosť, obsahuje samozhášacie činidlo (zodpovedá DIN 4102-B1, ťažko horľavá podľa ČSN 730862 stupeň horľavosti C1 ťažko horľavá.)

Vyrábané druhy:

JUTAFOL D 110 Štandart
JUTAFOL D 140 Štandart
JUTAFOL D 110 Špeciál
JUTAFOL D 140 Špeciál
 
 
 

Parotesné fólie: JUTAFOL N  

Použitie:

Tieto fólie sú určené pre vytváranie parotesných zábran na vnútornej strane tepelne izolačných vrstiev podstrešných priestorov pri šikmých i plochých strechách. Ďalej sú určené pre vytváranie parotesných zábran na vnútornej strane tepelne izolačných vrstiev v prípade vnútorného zateplovania obvodových stien objektu. Výrazne priespievajú k zachovaniu dlhodobej funkcie tepelných izolácií hlavne tým, že zabraňujú prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, čím znižujú kondenzáciu vody v izolačných vrstvách.

Charakteristika:

Jedná sa o trojvrstvový materiál zložený z armovacej mriežky perlinkovej väzby tvorenej polyetylénovými pásmy, ktorá je z oboch strán laminovaná polyetylénovou fóliou.  K strane fólie je cca 12 cm od kraja vložený čierny pásik označujúci okrem iného aj parotesné prevedenie fólie. Perlinková tkanina zabezpečuje pevnosť materiálu, obojstranná laminácia zabezpečuje pri správnej aplikácii jeho hydroizolačnú a parotesnú schopnosť. Vhodne zvolené rozmery 1,5 x 50 m a hmotnosti 110, 140 g/m2 maximálne uľahčujú manipuláciu. Fólie majú vďaka vstupnej surovine veľmi dlhú trvanlivosť. Fólie nepodliehajú hnilobe, pliesňam ani škodcom a sú zdravotne nezávadné.
 
 

Parotesné fólie: JUTAFOL N AL

Použitie:

Tieto fólie sú určené pre vytváranie parotesných zábran na vnútornej strane tepelne izolačných vrstiev podstrešných priestorov pri šikmých i plochých strechách. Ďalej sú určené pre vytváranie parotesných zábran na vnútornej strane tepelne izolačných vrstiev v prípade vnútorného zateplovania obvodových stien objektu. Výrazne priespievajú k zachovaniu dlhodobej funkcie tepelných izolácií hlavne tým, že zabraňujú prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, čím znižujú kondenzáciu vody v izolačných vrstvách. Zároveň vďaka pripojenej reflexnej hliníkovej vrstve má podstatne zvýšenú parotesnú schopnosť a naviac pri dodržaní aplikácie odráža aj časť sálavého tepla späť do vnútorného priestoru objektu.
 

Charakteristika:

Jedná sa o štvorvrstvový materiál zložený z armovacej mriežky perlinkovej väzby tvorenej polyetylénovými pásmi, ktorá je z oboch strán laminovaná polyetylénovou fóliou. K spodnej strane fólie je pripojená špeciálna reflexná alumíniová vrstva. Perlinková tkanina zabezpečuje pevnosť materiálu, obojstranná laminácia s reflexnou vrstvou zabezpečuje pri správnej aplikácii jeho hydroizolačnú a parotesnú schopnosť a takistio aj odraz časti sálavého tepla.
 

Fólie na debnenie: JUTAFOL DTB, JUTAFOL DTB špecial

Použitie:

Materiál slúži ako paropriepustné podstrešné hydroizolácie k ochrane podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Zároveň umožňujú vďaka svojej vysokej paropriepustnosti odvetrávanie vodných pár z vnútorného priestoru objektu. Podstrešnú fóliu Jutafol DTB 150 je možné použiť pre vetrané šikmé strešné systémy a hlavne je doporučovaná pre vetrané bednené šikmé strešné konštrukcie. Fólia netrpí stanovým efektom.
 

Charakteristika:

Ide o špeciálny štvorvrstvový materiál tvorený vnútornou armovacou mriežkou zabezpečujúcou pevnosť, špeciálnou vonkajšou a vnútornou vrstvou zaisťujúcou tak ako paropriepustnosť tak aj hydroizolačnú schopnosť. Nasledujúca spodná vrstva tvorená netkaným textilom zabezpečuje ochranu fólie proti mechanickému poškodeniu fólie zo strany nerovností podbitia a zabezpečuje čiastočnú absorbciu v prípade zvýšeného výskytu kondenzácie vodných pár na vnútornej strane aplikovanej fólie.
 

Superdifúzna membrána: JUTADACH

Použitie:

Materiál slúži ako paropriepustné podstrešné hydroizolácie k ochrane podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Zároveň umožňujú vďaka svojej vysokej paropriepustnosti odvetrávanie vodných pár z vnútorného priestoru objektu. Membrány JUTADACH 135 a 150 je možné použiť tak ako pre všetky šikmé strešné konštrukcie, tak aj pre skladané zvislé obvodové plášte, vrátane použitia ako vetrozábrany.
 

Charakteristika:

Jedná sa o špeciálne viacvrstvové materiály tvorené vonkajšími vrstvami zaisťujúcimi pevnosť a vnútornou vrstvou zaisťujúcou ich hydroizolačnú schopnosť. Vzhľadom k tomu, že vrstvy sú tvorené netkanými textíliami, tento materiál vyniká svojou vysokou paropriepustnosťou. Vhodne zvolené rozmery 1,5 x 50 m a hmotnosť celej role maximálne uľahčujú manipuláciu.
 
 

Pruziny.com

Navštívte našu novú doménu

venovanú pružinovému materiálu

www.pruziny.com